Spółka Cywilna "ARDEN" Bogdan Zerek & Jolanta Jakima-Zerek
35-605 Rzeszów ul. Bławatkowa 35, tel. (017) 85-74-197, tel. kom. 663 446 166
"Program szkolenia szachistów na kandydata na mistrza" część V - B. Zerek        cena 45 zł
Książka wydana przez S.C. "ARDEN".
 

Program szkolenia szachistów na kandydata na mistrza, część V       W 5 części "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza" w dalszym ciągu poruszam zagadnienia dotyczące szachowej strategii.
      Zająłem się sześcioma problemami gry środkowej: atakiem na króla przy jednostronnych roszadach, atakiem na króla przy różnostronnych roszadach, zaskakującym atakiem na króla, ofiarą piona za inicjatywę, grą manewrową i sztuką obrony. Oczywiście, duży udział w rozpatrywanych tematach będzie miała taktyka - zawsze nierozłączny element wszystkich działań szachowych, ale będzie dominować strategia. W tej książce chciałem tak przedstawić te problemy, mam nadzieję, że to się udało, aby uświadomić ich ważność i przydatność w praktycznej grze. Przecież są istotne elementy gry szachowej, które szachista powinien opanować i praktycznie stosować. Ta praca nie wyczerpuje rozpatrywanych w niej problemów i czytelnik powinien samodzielnie zadecydować, czy jest to materiał wystarczający do opanowania poruszanych zagadnień, czy nie należy w miarę potrzeb je poszerzyć własną pracą i studiowaniem odpowiednich materiałów szachowych.
      W tej pracy starałem się tak przedstawić sześć wyżej wymienionych problemów, aby czytelnik mógł uświadomić sobie ich ważność i przydatność w praktycznej grze. Oczywiście, ta książka nie wyczerpuje wymienionych tematów i każdy szachista powinien indywidualnie podejść do tych zagadnień oraz w miarę potrzeb je rozszerzyć.
      5 część "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza", tak jak cztery poprzednie, jest wzorowana na układach programów szkolenia szachistów na I i II kategorię W. Goleniszczewa i w pewnym sensie jest ich dalszym ciągiem przy założeniu, że uczący się posiada przedstawioną w nich wiedzę.
      Książkę można przerabiać indywidualnie, ale najlepsze efekty uzyska się w zespołach 2-4-(6) osobowych. Przeznaczona jest dla wszystkich szachistów I kategorii, dla kandydatów na mistrza (dobrze jest znać zakres wiedzy, który powinien posiadać kandydat) i dla mistrzów - nie zaszkodzi im przestudiowanie tej pracy. Może ją też przerobić każdy miłośnik szachów i na pewno znajdzie w niej wiele interesujących informacji.
      Wspominałem już we wstępie do 2 części "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza", że przy nauce gry środkowej trzeba zainteresować się wieloma różnorodnymi problemami - naliczyłem ich ponad 30. W 2, 3, 4 i 5 części mojej pracy przedstawiłem kilkanaście tych zagadnień. W związku z tym mogę powiedzieć, że krystalizuje się już obraz całego dzieła - "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza". Przypuszczam, że będzie składało się z 9(10) części - nie wydaje mi się, abym przekroczył liczbę 10, chociaż...
      Chciałbym przypomnieć, że przed rozpoczęciem studiowania tej książki wskazane jest przerobienie programów szkolenia szachistów na II i I kategorię W. Goleniszczewa i wszystkich 4-ch części "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza" - wszystkie książki można nabyć w S.C. "ARDEN".
      Na zakończenie chciałbym dodać, Mistrz świata Michaił Tal niejednokrotnie przeglądał programy Goleniszczewa twierdząc, że korzystne jest powtarzanie szachowego elementarza.

                Bogdan Zerek
            trener szachowy klasy mistrzowskiej

Poprzednia książka Spis treści Formularz zamówienia Następna książka