Spółka Cywilna "ARDEN" Bogdan Zerek & Jolanta Jakima-Zerek
35-605 Rzeszów ul. Bławatkowa 35, tel. (017) 85-74-197, tel. kom. 663 446 166
"Program szkolenia szachistów na kandydata na mistrza" część IV - B. Zerek        cena 45 zł
Książka wydana przez S.C. "ARDEN".
 

Program szkolenia szachistów na kandydata na mistrza, część IV       W 4 części "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza" w dalszym ciągu poruszam zagadnienia dotyczące szachowej strategii.
      Zająłem się czterema problemami gry środkowej: intuicją, atakiem na króla w centrum, atakiem w centrum i na hetmańskim skrzydle i atakiem na dwóch skrzydłach. Chciałbym zwrócić uwagę, że trzy ostatnie określenia, mimo zawartego w nich słowa atak, dotyczą przede wszystkim strategii, a udział taktyki jest ograniczony do niezbędnego minimum. W tej pracy starałem się tak przedstawić cztery wyżej wymienione problemy, aby czytelnik mógł uświadomić sobie ich ważność i przydatność w praktycznej grze. Oczywiście, ta książka nie wyczerpuje wymienionych tematów i każdy szachista powinien indywidualnie podejść do tych zagadnień oraz w miarę potrzeb je rozszerzyć.
      4 część "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza", tak jak trzy poprzednie, jest wzorowana na układach programów szkolenia szachistów na I i II kategorię W. Goleniszczewa i w pewnym sensie jest ich dalszym ciągiem przy założeniu, że uczący się posiada przedstawioną w nich wiedzę.
      Książkę można przerabiać indywidualnie, ale najlepsze efekty uzyska się w zespołach 2-4-(6) osobowych. Przeznaczona jest dla wszystkich szachistów I kategorii, dla kandydatów na mistrza (dobrze jest znać zakres wiedzy, który powinien posiadać kandydat) i dla mistrzów - nie zaszkodzi im przestudiowanie tej pracy. Może ją też przerobić każdy miłośnik szachów i na pewno znajdzie w niej wiele interesujących informacji.
      Wspominałem już we wstępie do 2 części "Programu szkolenie szachistów na kandydata na mistrza", że przy nauce gry środkowej trzeba zainteresować się wieloma różnorodnymi problemami - naliczyłem ich ponad 30. W 2, 3 i 4 części mojej pracy przedstawiłem kilkanaście tych zagadnień, więc zbliżyłem się do połowy tematów. W związku z tym mogę przypuszczać, że całe dzieło (Program szkolenia szachistów na kandydata na mistrza) będzie składało się z 8(9) części. Nie jest to tak dużo, jeśli weźmie się pod uwagę to, że na temat gry środkowej napisano wiele tysięcy publikacji.
      Na zakończenie chciałbym dodać, że przed rozpoczęciem studiowania tej książki (jej 4 części) wskazane jest przerobienie programów szkolenia szachistów na II i I kategorię W. Goleniszczewa i 1, 2 oraz 3 części "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza" - wszystkie książki można nabyć w S. C. "ARDEN". Mistrz świata Michaił Tal niejednokrotnie przeglądał programy Goleniszczewa twierdząc, że korzystne jest powtarzanie szachowego elementarza.

Poprzednia książka Spis treści Formularz zamówienia Następna książka