Spółka Cywilna "ARDEN" Bogdan Zerek & Jolanta Jakima-Zerek
35-605 Rzeszów ul. Bławatkowa 35, tel. (017) 85-74-197, tel. kom. 663 446 166
"Program szkolenia szachistów na kandydata na mistrza" część III - B. Zerek        cena 45 zł
Książka wydana przez S.C. "ARDEN".
 

Program szkolenia szachistów na kandydata na mistrza, część III      W 3 części "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza" poruszam zagadnienia dotyczące szachowej strategii.
      Zająłem się trzema problemami gry środkowej: wymianą, profilaktyką i blokadą. Zamierzałem w tej pracy umieścić jeszcze jedno zagadnienie - intuicję, które w pewnym sensie wiąże się z pozostałymi, ponieważ też zahacza o dziedzinę psychologii i filozofii szachowej. Jednak zdecydowałem przedstawić ten temat w 4 części.
      3 część "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza", tak jak dwie pierwsze, jest wzorowana na układach programów szkolenia szachistów na I i II kategorię W. Goleniszczewa i w pewnym sensie jest ich dalszym ciągiem przy założeniu, że uczący się posiada przedstawioną w nich wiedzę.
      Książkę można przerabiać indywidualnie, ale najlepsze efekty uzyska się w zespołach 2-4-6 osobowych. Przeznaczona jest dla wszystkich szachistów I kategorii, dla kandydatów na mistrza (dobrze jest znać zakres wiedzy, który powinien posiadać kandydat) i dla mistrzów, których szachowa wiedza sprowadza się do głębokiej znajomości debiutowych wariantów i wysokiego poziomu taktyki, a słabej orientacji w szachowej strategii i końcówkach. Może ją też przerobić każdy miłośnik szachów i na pewno znajdzie w niej wiele interesujących informacji.
      Na zakończenie chciałbym dodać, że przed rozpoczęciem studiowania tej książki wskazane jest przerobienie programów szkolenia szachistów na II i I kategorię W. Goleniszczewa i 1 oraz 2 części "Programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza" - wszystkie książki można nabyć w S. C. "ARDEN". Mistrz świata Michaił Tal niejednokrotnie przeglądał programy Goleniszczewa twierdząc, że korzystne jest powtarzanie szachowego elementarza.

Poprzednia książka Spis treści Formularz zamówienia Następna książka