Spółka Cywilna "ARDEN" Bogdan Zerek & Jolanta Jakima-Zerek
35-605 Rzeszów ul. Bławatkowa 35, tel. (017) 85-74-197, tel. kom. 663 446 166
"Program szkolenia szachistów na kandydata na mistrza" część I - B. Zerek        cena 45 zł
Książka wydana przez S.C. "ARDEN".
 

Program szkolenia szachistów na kandydata na mistrza, część I       Dosyć dobrze orientuję się w szachowej literaturze, a jednak nie znalazłem programu, który w kompleksowy sposób przedstawiałby szkolenie szachistów pozwalające na poznanie odpowiedniej wiedzy szachowej i w poważnym stopniu gwarantujące uzyskanie tytułu kandydata na mistrza szachowego. Wiktor Goleniszczew napisał programy szkolenia szachistów na III, II i I kategorię (wszystkie książki przetłumaczone na język polski można nabyć w wydawnictwie "ARDEN"). W 2004 roku wydawnictwo "RUSSIAN CHESS HOUSE" wydało książkę "Program szkolenia szachistów na I kategorię - Km". Ten tytuł jest złudny. Książka ma mało wspólnego ze szkoleniem i przygotowaniem szachisty do zdobycia tytułu kandydata na mistrza szachowego. Autor, międzynarodowy mistrz szachowy Grigorij Bogdanowicz, rozszerzył "Program szkolenia szachistów na I kategorię" - Wiktora Goleniszczewa dodając do każdej lekcji po 1-3 przykładów ze współczesnej praktyki szachowej. Zachował przy tym cały układ książki - ilość lekcji (75), tytuły rozdziałów, nazwy tematów lekcji i ich kolejność. Nie wiem, czy taka książka (rozszerzony o około 20-25% "Program szkolenia szachistów na I kategorię"- Wiktora Goleniszczewa) może przygotować szachistę do osiągnięcia tytułu kandydata na szachowego mistrza.
      Pewnym rodzajem programu szkolenia szachistów na kandydata na mistrza jest napisana przeze mnie 4 tomowa praca "Nauka gry w szachy dla zaawansowanych" (można nabyć w wydawnictwie "ARDEN"), opracowana na podstawie książki Aleksandra Kotowa - "Szachowy dorobek A. Alechina". Poruszyłem w niej wiele bardzo ważnych dla szachisty tematów, ale programem szkolenia nie jest. Zatem były programy szkolenia do I kategorii i program szkolenia szachowych mistrzów - za taki można uznać 5 tomowy cykl Marka Dworeckiego - "Szkoła przyszłych mistrzów" (też wydany w języku polskim przez wydawnictwo "ARDEN"), ale nie było (może jest) programu szkolenia kandydatów na szachowego mistrza.
      Ta sytuacja podsunęła mi myśl napisania takiego programu. Przymierzałem się do tego kilka lat. Zbierałem materiały, doświadczenia i przemyślenia. Zdawałem sobie sprawę, że nie może to być jedna książka zawierająca 75 lekcji (jak program na I kategorię). Kategorię kandydata na szachowego mistrza zdobywa się kilka (2-4) lat, a rozumienie szachów na tym poziomie osiąga się nieraz po o wiele dłuższym okresie. Program szkolenia szachistów na I kategorię był obliczony na 300 godzin - 75 zajęć (lekcji) dwa razy w tygodniu po 4 godziny. Nie mogę dokładnie określić na ile godzin powinien być obliczony program szkolenia na kandydata. Przypuszczam, że na około 800-1000 godzin. Dzieląc na czterogodzinne zajęcia, mamy 200-250 zajęć. Może to wymagać aż 4 książek (tomów - części), z których każda może mieć objętość programu na I kategorię. Tak, tak proszę państwa. Do I kategorii szachy można traktować jak zabawę, ale potem zaczyna się początek profesjonalizmu, a powszechnie wiadomo, że osiągnięcie profesjonalizmu wiąże się z ciężką pracą.
      Nie chcę państwa przerażać. Mam wizję książki, przygotowane materiały, wiem jaki zakres wiedzy szachowej powinien wchodzić w skład książki, ale dokładnej objętości nie znam. Książka (jej poszczególne części) będzie powstawała na bieżąco. Przypuszczam, że ostatni 4 tom ukaże się w marcu 2007 roku. Będę się wzorował na układach z programów na II i I kategorię W. Goleniszczewa (nie ma potrzeby zmiany dobrych rzeczy - "lepsze jest wrogiem dobrego") - oczywiście, materiał będzie nowy (nie tak jak w książce Grigorija Bogdanowicza). Książka będzie jakby dalszym ciągiem programów W. Goleniszczewa - zakładam, że uczący się posiada przedstawioną w nich wiedzę. Nie zawiera materiałów związanych z nauką debiutów, chociaż niektóre lekcje będą zahaczały o tę dziedzinę. Uważam i to nie jest tylko moja opinia (Mark Dworecki, jeden z najlepszych trenerów świata, też jest tego samego zdania), że problem nauki debiutów jest indywidualny sprawą zawodnika i jego trenera i żadne uogólnienie oraz grupowe przygotowanie debiutowe nie jest wskazane.
      Książkę można przerabiać samemu, ale najlepsze efekty uzyska się w zespołach 2-4(6)osobowych. Oczywiście, w przypadku konkursów rozwiązywania zadań dobre jest połączenie grup. Tę sprawę każdy trener musi rozwiązać indywidualnie.
      I tom książki poświęcony jest tematowi globalnego szachowego treningu (przedstawię i omówię przykładowy rozkład dnia szachisty i plan treningowy z podziałem na makrocykle, mezocykle, mikrocykle, okresy bezpośredniego przygotowania startowego (BPS) i okresy startowe, aby każdy szachista razem ze swoim trenerem mógł ułożyć własny plan treningowy podporządkowany założonym konkretnym celom) i taktyce. W II i III tomie poruszę problemy szachowej strategii, a w IV tomie omówię końcówki nie rozpatrywane w programach na III, II i I kategorię.
      Mam nadzieję, że ta praca pomoże w zrozumieniu szachów, umożliwi i ułatwi osiągnięcie tytułu kandydata na szachowego mistrza i otworzy furtkę do krainy profesjonalnych szachów.
      Książka przeznaczona jest dla wszystkich szachistów I kategorii, dla kandydatów na mistrza (dobrze jest znać zakres wiedzy, który powinien posiadać kandydat) i dla mistrzów, których szachowa wiedza sprowadza się do głębokiej znajomości debiutowych wariantów i wysokiego poziomu taktyki (osobiście znam takich), a słabej orientacji w szachowej strategii i końcówkach. Może ją też przerobić każdy miłośnik szachów i na pewno znajdzie w niej coś ciekawego.
      Na zakończenie chciałbym dodać, że przed rozpoczęciem studiowania tej książki wskazane jest przerobienie "Programów szkolenia na II i I kategorię". Na pewno to nikomu nie zaszkodzi, a wręcz odwrotnie. Mistrz świata Michaił Tal czasami przeglądał te programy twierdząc, że korzystne jest przypominanie sobie prostych rzeczy.

Poprzednia książka Spis treści Formularz zamówienia Następna książka