Spółka Cywilna "ARDEN" Bogdan Zerek & Jolanta Jakima-Zerek
35-605 Rzeszów ul. Bławatkowa 35, tel. (017) 85-74-197, tel. kom. 663 446 166
"Program szkolenia szachistów na III kategorię" - W. E. Goleniszczew - wydanie drugie poprawione        cena 30 zł
Książka wydana przez S.C. "ARDEN".
 

      Zainteresowanie społeczności szachowej tą książką jest na tyle duże, że nakład pierwszego wydania dość szybko uległ wyczerpaniu. Pragnąc spełnić oczekiwania naszych czytelników zdecydowaliśmy się na wznowienie.

Program szkolenia szachistów na III kategorię       Program ułatwi nauczanie szachów w Uczniowskich Klubach Szachowych, Domach Kultury i Klubach Szachowych, a także pomoże w indywidualnej pracy nad szachami. Przeznaczony jest dla trenerów, instruktorów, nauczycieli i rodziców prowadzących zajęcia z początkującymi młodymi szachistami.
      Program zakłada, że uczący się zna ruchy figur, rozumie cel gry, ale bardziej skomplikowane zasady gry są mu obce.
      Plan nauki przewidziany jest na 75 zajęć (2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne). Razem 150 godzin.
      Schemat zajęć jest w przybliżeniu następujący: sprawdzenie zadań domowych, wyjaśnienie teoretycznego materiału, zapisanie pracy domowej i część praktyczna. Część teoretyczna powinna trwać nie więcej niż 20-30 minut, ponieważ na zajęcia będą uczęszczali uczniowie klas młodszych (małe dzieci). Szachy interesują ich przede wszystkim jako gra i próby wyjaśnienia im tych elementów wiedzy szachowej, które w ich wieku są dla nich niezrozumiałe i nieprzyswajalne może doprowadzić do zniechęcenia i straty zainteresowania szachami.
      Pewien brak czasu na naukę teorii można zrekompensować zachęcając dzieci do samodzielnej pracy z książką. Bardzo korzystne jest też przeprowadzanie konkursów, w których nagrodą są książki szachowe dla dzieci. Pedagodzy (trenerzy, instruktorzy i rodzice) pracujący z dziećmi powinni pamiętać, że celem zajęć jest nie tylko przekazanie odpowiedniej ilości wiedzy szachowej i doprowadzenie swoich podopiecznych do III kategorii szachowej, ale przede wszystkim przygotowanie do samodzielnej pracy i wzbudzenie fascynacji szachami.

Poprzednia książka Spis treści Formularz zamówienia Następna książka