Spółka Cywilna "ARDEN" Bogdan Zerek & Jolanta Jakima-Zerek
35-605 Rzeszów ul. Bławatkowa 35, tel. (017) 85-74-197, tel. kom. 663 446 166
"Obrona sycylijska" - M. Szereszewski        cena 35 zł
Książka wydana przez S.C. "ARDEN".
 

Obrona sycylijska     "Obrona Sycylijska" - Michaiła Szereszewskiego jest fragmentem większej jego pracy pod tytułem "Kontury Endszpilia".
     W książce tej pokazano i wytłumaczono sposób gry w różnych systemach obrony sycylijskiej. Połączono debiut z grą środkową i końcówką. Właśnie na połączenie debiutu z końcówką autor zwrócił szczególną uwagę. Określił i usystematyzował końcówki powstające w wariantach obrony sycylijskiej. Pokazał w jaki sposób i kiedy należy do końcówki przechodzić i jak ją rozgrywać - według jakich planów i jakich schematów. Takie podejście do szachowych systemów obrony sycylijskiej pozwoliło na wyłączenie wariantów słabych i nie dają grającemu żadnych perspektyw, ponieważ końcówki są w nich przegrane lub stwarzają poważne trudności w grze.
     Ta książka jest pionierską pracą, która w ramach określonego debiutu całościowo traktuje szachową partię. Różni się od typowych debiutowych książek, w których wariant kończy się najwyżej w grze środkowej, a zamiast idei i planów pokazane są pojedyncze ruchy lub komputerowe, tasiemcowe rozgałęzienia. Uważam, że jest to wyjątkowo wartościowa książka, którą z wielką przyjemnością tłumaczyłem i opracowałem. Dodając partie, o których wspominał Michaił Szereszewski podczas omawiania poszczególnych systemów obrony sycylijskiej, kierowałem się intencją ułatwienia czytelnikowi pracy z tą publikacją.
     Książka przeznaczona jest dla szachistów od II kategorii i dla trenerów szachowych.

          Bogdan Zerek
     trener szachowy klasy mistrzowskiej


     Od autora

     Obrona sycylijska jest jednym z najpopularniejszych debiutów. Gwałtowny rozwój teorii obrony sycylijskiej rozpoczął się pod koniec lat czterdziestych XX wieku i jest kontynuowany do chwili obecnej. Zmieniło się tylko podejście czarnych do tego debiutu. Teoria Steinitza zalecała czarnym najpierw zniwelowanie przewagi białych, wynikającej z prawa pierwszego posunięcia, a dopiero po tym walkę o przewagę. "Czarne powinny walczyć o wyrównanie, bo w przeciwnym razie szachy zmienią się w farsę!" - twierdził Em. Lasker.
     Współczesne podejście do szachowej strategii pozwoliło na zmianę oceny wielu pozycji obrony sycylijskiej, nie sprowadzając je do arytmetycznego liczenia pionowych słabości. Rzeczywiście, w sycylijskiej grze środkowej, zaraz po debiucie, powstaje tak ostra i skomplikowana gra, że niemożliwa jest ocena pozycji w oparciu o pionową strukturę.
     Inaczej jest w końcówkach, które powstają w obronie sycylijskiej. Chociaż i w tym przypadku często zdarza się, że figurowa walka przybiera zacięty charakter, to wraz ze zmniejszaniem się ilości figur jednak wzrasta rola pionowej struktury. Już w latach 20-ch XX wieku arcymistrz R. Reti zauważył, że w obronie sycylijskiej większość krótkich partii wygrywają białe, a długich - czarne.
     We współczesnej turniejowej praktyce nie wszystkie długie sycylijskie końcówki kończą się pomyślnie dla czarnych, ponieważ istnieją systemy, na przykład: czelabiński lub Bolesławskiego, w których gorsza pionowa struktura czarnych zmusza je do ostrożnego traktowania możliwości przejścia do końcówki.
     Sycylijskie końcówki są różnorodne, ale podstawowe debiutowe systemy mają swoje specyficzne pionowe struktury. Te struktury są w wielu przypadkach do siebie podobne i często jedna przechodzi w drugą.
     Przedstawię klasyfikację końcówek w najbardziej popularnych wariantach obrony sycylijskiej.

          M. Szereszewski

Poprzednia książka Spis treści Formularz zamówienia Następna książka