Spółka Cywilna "ARDEN" Bogdan Zerek & Jolanta Jakima-Zerek
35-605 Rzeszów ul. Bławatkowa 35, tel. (017) 85-74-197, tel. kom. 663 446 166
"Końcówki szachowe" Część III - Bogdan Zerek        cena 40 zł
Książka wydana przez S.C. "ARDEN".
 

Końcówki szachowe, część III       Drodzy Czytelnicy! Dosyć szybko wydałem I i II część końcówek szachowych (w 2001 i 2002 roku), a teraz oddaję w Wasze ręce III część. Przyczyn takiego opóźnienia było wiele i nie jest to miejsce ani pora na wyjaśnienia. Cieszmy się razem, że moje zamierzenia się spełniły, że napisałem i wydałem książki o końcówkach szachowych, które są pewnego rodzaju kompendium wiedzy o tej trudnej części partii szachowej.
      Moja praca dotycząca końcówek składa się z trzech części, zawiera 882 przykładów i jest w pewnym sensie zamkniętą całością. Przede wszystkim przedstawiłem i wytłumaczyłem w niej pozycje teoretyczne, które powinien znać szachista, jeśli chce poprawnie rozgrywać końcówki szachowe i osiągać w nich pomyślne rezultaty. Oczywiście, występują w niej pozycje z gry praktycznej, ale ich celem jest lepsze wyjaśnienie rozpatrywanych problemów.
      Przeznaczone jest dla szachistów od kategorii V, aż do kandydata na mistrza, a nie zaszkodzi ono młodym mistrzom szachowym, których wiedza o końcówkach szachowych jest niestety bardzo często na poziomie I kategorii.
      W "Końcówkach szachowych - część III" omówiłem końcówki hetmańskie, ciężkofigurowe, czterowieżowe, z przewagą jakości, hetman przeciw figurom, wieża przeciw figurom i wieża przeciw wieży z lekką figurą. Starałem się wybrać najbardziej charakterystyczne dla danego rodzaju końcówek pozycje. Unikałem, o ile było to możliwe, zbyt skomplikowanych przykładów, zostawiając je do końcówek praktycznych, a przedstawione rozwiązania nie zawsze są jedynymi - przecież nie wszystkie końcówki szachowe są studiami.
      Jak już wspomniałem w przedmowie do "Końcówek szachowych - część II" moje książki o grze końcowej nie skończą się na trzech tomach. Będę chciał wydać końcówki praktyczne, także w trzech tomach, które będą rozszerzeniem końcówek teoretycznych - obecnie wydanych. Nie wiem, kiedy się z tym uporam, ale myślę, że w ciągu najbliższych trzech lat dam sobie z tym radę.
      Mam nadzieję, że przerobienie "Końcówek szachowych - część III" pomoże zrozumieć i pokochać końcówki szachowe, a na pewno podwyższy technikę i poziom gry.


SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wstęp

ROZDZIAŁ I - Końcówki hetmańskie

Hetman przeciw pionom

Hetman przeciw pionowi

Pion skrajny (bandowy)
Pion gońcowy
Hetman przeciw dwom i większej ilości pionów

Hetman przeciw hetmanowi

Hetman przeciw hetmanowi bez pionów
Hetman z pionem przeciw hetmanowi

Pion "b" lub "g"
Pion "c" lub "f"
Pion "d" lub "e"
Hetman z dwoma pionami przeciw hetmanowi
Hetman z większą ilością pionów przeciw hetmanowi
Hetman z pionem przeciw hetmanowi z pionem

Piony nie przechodzące
Piony wolne przechodzące
Hetman z dwoma pionami przeciw hetmanowi z pionem
Bez wolnych przechodzących pionów
Z wolnymi przechodzącymi pionami
Hetman z pionami przeciw hetmanowi z pionami

Hetman przeciw figurom

Hetman przeciw skoczkowi

Hetman przeciw skoczkowi z pionem
Hetman przeciw skoczkowi z pionami
Hetman przeciw gońcowi
Hetman przeciw gońcowi z pionem
Hetman przeciw gońcowi z pionami
Hetman przeciw wieży
Hetman przeciw wieży bez pionów
Hetman przeciw wieży z pionem
Hetman przeciw wieży z dwoma pionami
Hetman z pionami przeciw wieży z pionami
Hetman przeciw dwom wieżom
Hetman przeciw dwom wieżom bez pionów
Hetman przeciw dwom wieżom przy pionach
Hetman przeciw wieży z lekką figurą
Hetman przeciw wieży ze skoczkiem
Hetman przeciw wieży z gońcem
Hetman przeciw lekkim figurom
Hetman przeciw lekkim figurom bez pionów

Hetman przeciw dwom gońcom
Hetman przeciw dwom skoczkom
Hetman przeciw gońcowi ze skoczkiem
Hetman przeciw lekkim figurom z pionami
Hetman przeciw trzem lekkim figurom
Hetman z lekką figurą przeciw hetmanowi z lekką figurą
Hetman z wieżą przeciw hetmanowi z wieżą


ROZDZIAŁ II - Końcówki wieżowe z udziałem lekkich figur

Wieża przeciw skoczkowi

Wieża przeciw skoczkowi bez pionów
Wieża przeciw skoczkowi przy pionach

Wieża z pionem przeciw skoczkowi
Wieża przeciw skoczkowi z pionem
Wieża przeciw skoczkowi z dwoma pionami
Piony związane
Piony izolowane
Piony zdwojone
Wieża z pionem przeciw skoczkowi z pionem
Piony nie przechodzące
Piony przechodzące
Wieża przeciw skoczkowi przy większej ilości pionów

Wieża przeciw gońcowi

Wieża przeciw gońcowi bez pionów
Wieża przeciw gońcowi przy pionach

Wieża z pionem przeciw gońcowi
Wieża przeciw gońcowi z pionem
Wieża przeciw gońcowi z dwoma pionami
Piony związane
Piony izolowane
Piony zdwojone
Wieża z pionem przeciw gońcowi z pionem
Piony nie przechodzące
Piony przechodzące
Wieża przeciw gońcowi przy większej ilości pionów
Wieża przeciw dwom lekkim figurom
Wieża ze skoczkiem przeciw wieży
Wieża z gońcem przeciw wieży

Końcówki czterowieżowe

Bibliografia


Poprzednia książka Spis treści Formularz zamówienia Następna książka